Boknings- och avbokningsregler

Regler för Häståkeriets aktiviteter.

All ridning sker på egen risk. Skulle det ändå ske en olycka som det ibland händer med levande djur så har Häståkeriet en företagsförsäkring som träder in om kunden ej har egen försäkring.

Avbokning ska göras senast 2 veckor innan aktiviteten, därefter ingen återbetalning.
Bokningsavgift 20% återfås ej (minimum 100kr/pers). Eventuell ombokning kan göras vid särskilda skäl mot en ny bokningsavgift.

Vid sjukdom “läkarintyg krävs”, ska du höra av dig senast kl 08.00 samma dag som aktiviteten är. Gäller ej Gryningsritt som ska avbokas senast kl 12.00 dagen innan.
Det går då att få aktiviteten tillgodo i 2 månader för att deltaga vid rest platser i annan grupp.
Om du behöver avboka samma dag som aktiviteten måste du ringa.
I alla andra fall görs avbokningen via epost eller sms. Se till att du får en bekräftelse på att avbokningen är mottagen.

Avbokning av aktivitet görs till bokningstelefon vardagar under telefontid. Vardagar 13.00-15.00
Tel: 073-663 60 08. OBS! Går ej att skicka sms.

Utanför telefontid till stalltelefon 0723 500212.

Regler för frånvaro på ridkurser

* Om du vill av/omboka grupplektion så gör du det själv i bokningskalendern senast 10 timmar innan din bokade lektion för att kunna boka om lektionen.

* Om du kommer för sent var snäll och meddela per telefon eller sms till din instruktör eller stalltelefon 0723 500212, annars får du inte rida den gången. Detta för att inte försena lektionsstarten.

Anmälningar om frånvaro på ridkurser görs till Telefon eller sms: Helena N 0761 194288. Pia 070 4712409. Emma 0707 501871. Eli Ericsson/Susanne Seppälä 0767 927070

Regler för frånvaro privatlektioner

Avbokning privatlektion måste göras senast 24 timmar innan för att du ej ska behöva betala för lektionen.

Uppsägning av plats i ridskolan

Ridskoleterminen är bindande när terminen startat dvs terminsavgift betalas ej tillbaka om det inte finns en ersättare i vår kö som kan överta platsen. Uppsägnings tiden är dock alltid 1 månad. Undantag från regeln kan göras om du själv har någon på samma ridnivå som vi kan överlåta platsen till. Uppsägning av plats i ridskolan görs till Carina.
Tel: 073-663 60 08. OBS! Går ej att skicka sms.
Säkrast vardagar 13.00-15.00