Kurser

FÖREDRAG MED MALIN STENSTRAND

Här kommer Malin prata om hur viktigt ryttarens sits är och hur den påverkar hästen. Hur kan ryttarens rörelser i sadeln samarbeta med hästen. Förbättra din sits och inverkan på hästen genom att öka din egna kroppsmedvetenhet. En balanserad sits är en kombination av rörlighet, smidighet och stabilitet.  http://www.sjostadenskiropraktik.se/malin-stensland/

Datum: 27 december 2017 kl 18-20

Pris: 250 kr

Max antal deltagare: 25 pers.

För att anmäla itntresse skicka ett mail till bokning@hastakeriet.se